MaatschapWij

Opdrachtgever: MaatschapWij
Opdracht: Niet veel mensen hebben van MaatschapWij gehoord. MaatschapWij wilt meer impact maken, hier is massa voor nodig: hoe meer mensen MaatschapWij kennen en steunen, hoe meer zij bereiken en hoe sneller zij de maatschappij kunnen vernieuwen.

De opdracht aan ons is het bedenken van een of meerdere spraakmakende acties of ideeën, ruw uitgewerkt. Het idee moet er dus liggen, de uitwerking kan later. De nadruk ligt op creativiteit en de impact. Het voornaamste doel van MaatschapWIJ is naamsbekendheid. D.m.v. het concept moet de doelgroep kennismaken met MaatschapWIJ en deze onthouden. We richten ons op de kennis van de doelgroep.

Concept: Samen zijn Wij…

Alles om ons heen individualiseerd in een tijd dat we juist samen moeten werken aan de samenleving. Nederland heeft meer samen nodig. Jij wilt iets doen maar weet niet waar te beginnen. WIJ bieden jou de kans om samen de samenleving een stuk leefbaarder te maken. Wij van MaatschapWij bieden een platform om zelf het roer in handen te nemen voor positieve verandering.

Met de zin ‘Samen zijn WIJ…’ worden maatschappelijke thema’s aangekaard. Door deze zinnen worden mensen aan het denken gezet.

Samen zijn WIJ … slimmer
Samen zijn WIJ … groener
Samen zijn WIJ … sterker

Dit zijn maar een paar voorbeelden van het aanvullen van deze zin.

[ MaatschapWij Conceptverslag ]